Castellano - Galego

VigoImpulsa

Servizo Vigo Impulsa:


Servizo para a reactivación económica e social de autónomos/as e micropemes do Concello de Vigo para atender tódalas cuestións que afectan directamente á súa actividade empresarial provocadas pola actual crise sanitaria e axudando a poñer en contacto a oferta e a demanda local.

Na procura de solucións inmediatas para encarar a situación de crise económica actual provocada polo Covid-19, desde a Concellería de Cultura, Emprego e Participación Cidadá impúlsase este servizo a fin de que facilite o desenvolvemento de accións de alto impacto e inmediatez e orientadas a obter resultados nun curto período de tempo, a fin de evitar ao máximo posible a destrución do emprego xerado polos emprendedores da cidade de Vigo, especialmente dirixido aos máis vulnerables que son as persoas autónomas e as micropemes.

A tal efecto ponse a dispor un servizo de asesoramento e formación multidisciplinar, para acadar os seguintes obxectivos:

INICIATIVA FINANCIADA POR

Concellería de emprego Vigo Vertical Ministerio de Facenda FEDER