Castellano - Galego

VigoImpulsa
Rexistro

Información básica sobre protección de datos

Responsable: CONCELLO DE VIGO - CIF: P3605700H, domicilio en Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo (Pontevedra). Teléfono: 986810100, e-mail: 010@vigo.org.

Finalidade: Recibir asesoramento e información dentro do "Servizo para a reactivación económica e social de autónomos/as e micropemes do Concello de Vigo". Os datos persoais trataranse coa finalidade de que os usuarios/as rexistrados no servizo poidan acceder de forma personalizada aos servizos. Ademais, os datos serán usados de forma anónima para obter datos estatísticos que axuden a mellorar a xestión do servizo.

Prazo de conservación dos datos: Os datos conservaranse mentres o usuarios non solicite a Baixa no servizo. O Concello de Vigo almacenará os datos durante o prazo do servizo e o tempo que a lei esixe para atender posibles responsabilidades legais.

Lexitimación: O usuario presta o seu consentimento expreso ao tratamento dos seus datos persoais para as finalidades indicadas.

Destinatarios: Non existe ningunha comunicación nin cesión a terceiros dos datos persoais.

Dereitos: Os usuarios rexistrados teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou solicitar a súa supresión, remitindo unha solicitude por correo electrónico a 010@vigo.org, ou ben por correo postal a Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo. Os usuarios rexistrados tamén poderán acceder aos seus datos, rectificalos ou ben solicitar a baixa no servizo.